Rakyat tidak dibenarkan pilih jenis vaksin Covid-19