TIDAK memenuhi standard minimum JKM. Aspek keselamatan, dan kualiti pengasuhan dan didikan awal kanak-kanak adalah diragui;

Pengusaha dan pengasuh tidak terlatih dengan kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak yang memberi penekanan kepada perkembangan holistik dan hak kanak-kanak, etika dan keterampilan pengasuh serta pengurusan TASKA yang teratur;


Tidak dipantau secara teratur oleh JKM;

Taska boleh dikenakan tindakan undang-undang seperti dikompaun, dikunci (seal) atau didakwa kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Taska 1984 dan Peraturan-Peraturan Taska 2012;

dan

Jika berlaku kemalangan, ibu bapa boleh dituduh sebagai cuai atau mengabaikan kebajikan kanak-kanak di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM20,000 ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.


Kelebihan taska berdaftar

Berkualiti kerana memenuhi standard minimum yang ditetapkan JKM

Sentiasa dipantau oleh pegawai JKM sekurang-kurangnya empat bulan sekali agar sentiasa dikendalikan dengan baik, selamat dan memuaskan, selaras dengan peraturan ditetapkan serta keperluan perkembangan holistik kanak-kanak;

Profesional dan mahir dalam pengasuhan kanak-kanak dan pengendalian taska kerana mereka diwajib mengikuti latihan yang berkualiti dan teratur melalui Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak- Kanak yang diiktiraf JKM.


Tip kenalpasti taska berdaftar

Semak senarai taska berdaftar dilaman web JKM

Lihat papan tanda taska sama ada mempunyai nombor rujukan kelulusan pendaftaran JKM atau tidak

 Perhatikan sama ada mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran yang sah dikeluarkan JKM dipamerkan di taska dan

Rujuk Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berkenaan jika tidak pasti status pendaftaran tersebut

 

Dr Zaitol Salleh, Pengarah Perundangan dan Advokasi JKM