Blok binaan cadangan strategi keluar bagi Malaysia

Gambar Hiasan
Gambar Hiasan
A
A
A

KERAJAAN baru-baru ini mengumumkan pelaksanaan menuju pemulihan nasional, di mana ia bertujuan untuk “keluar” dari pandemik Covid-19 melalui empat fasa. Di samping itu, EMIR Research percaya bahawa peralihan ke fasa-fasa ini harus disertai dengan rancangan komprehensif, yang dikembangkan bersama pemahaman tentang keunikan krisis ini serta konteks Malaysia.

Pelan ini mesti dilengkapi dengan sasaran jelas yang dapat bertindak sebagai petunjuk prestasi dan maklum balas untuk pembetulan langkah-langkah halatuju – semuanya berdasarkan sains dan teori ekonomi.

Formula ekonomi yang terkenal, juga dikenali sebagai “pertukaran persamaan” (equation of exchange), yang menghubungkan pembekalan monetari dan ekonomi nyata, menunjukkan peningkatan pembekalan wang sebagai penyelesaian kepada krisis kewangan yang “normal”.

Krisis kewangan “normal” selalu berlaku melalui lebihan wang yang mengalir ke sektor ekonomi yang tidak produktif (ketika ekonomi nyata telah mencapai maksimum kemampuannya dan tidak dapat menyerap wang tambahan), sehingga menyebabkan gelembung dan pemusnahan wang seterusnya disertai pusingan kejatuhan pengecutan aktiviti ekonomi (pengurangan kapasiti dan peningkatan pengangguran) dan kemusnahan wang tambahan.

Peningkatan pembekalan wang dan rangsangan lain diperlukan kemudian untuk mengembalikan kitaran. Kemudian, wang dapat mulai mengalir kembali ke ekonomi nyata, yang kini mempunyai kelebihan kapasiti yang besar, dan sektor ekonomi nyata akan mulai berkembang.

Tetapi di sinilah krisis yang disebabkan pandemik pada dasarnya berbeza. Negara mempunyai kekurangan besar dalam ekonomi nyata sekarang kerana kehancuran disebabkan Covid-19. Namun, masalah utama adalah membuka semula ekonomi ditambah dengan sejumlah besar ketidakpastian dan gangguan yang kemudiannya bergantung pada kemampuan kita untuk menangani wabak tersebut. Oleh itu, sebarang percubaan untuk merangsang ekonomi mungkin tidak begitu berkesan melainkan ketidakpastian pandemik dikeluarkan daripada situasi yang sedia ada.

Oleh itu, kami mencadangkan strategi berikut berdasarkan teras strategi utama 3 + 1:

1. Melindungi nyawa dan sara hidup

Artikel Berkaitan:

2. Tindak balas kecemasan pendidikan

3. Pendamaian nasional

4. Pelan pemulihan ekonomi negara

Tiga teras strategi pertama adalah tindakbalas jangka pendek untuk menghilangkan ketidakpastian secepat mungkin yang berkaitan dengan pandemik dan meminimakan kesan negatif terhadap rakyat.

Sementara teras strategi terakhir memfokuskan pada apa yang dapat dilakukan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan segera setelah ketidakpastian pandemik berakhir dan ekonomi dapat dibuka semula dengan kapasiti penuh atau hampir penuh atas dasar bahawa tiga teras strategi pertama dilaksanakan dengan berjaya – yang mungkin dapat dimulakan pada awal 2022.

Teras strategik ini terdiri terutamanya dari senarai tindakan yang akan membuahkan hasil dalam jangka masa pertengahan hingga jangka masa panjang. Namun, pelaksanaannya harus dimulakan segera agar kita bersiapsiaga merangsang ekonomi tepat pada waktunya.

Artikel ini merangkumi teras strategik pertama, sementara teras berikutnya akan diliputi dalam artikel seterusnya.

Teras Strategik Pertama – Melindungi Nyawa dan Sara Hidup

Teras strategik pertama berkaitan dengan tindakan segera dan drastik yang diperlukan untuk melindungi nyawa dan sara hidup melalui tiga matlamat, iaitu penyambungan penutupan “penuh”, perluasan jaringan keselamatan sosial dan perniagaan, dan strategi pengurusan pandemik.

Perlindungan nyawa dan sara hidup mesti menjadi teras utama dan terpenting, kerana ini merupakan prasyarat sebelum peralihan ke fasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) berikutnya dan fasa-fasa keluar daripada pandemik – selaras dengan hasrat kerajaan.

Tiga matlamat utama dengan objektif-objektif bersesuaian adalah seperti berikut:


Matlamat 1: Memperpanjangkan penutupan “penuh” – Teruskan dengan penutupan nasional sepenuhnya sehingga keadaan membenarkan untuk pembukaan semula secara beransur-ansur di pelbagai kawasan.

Objektif 1: Memanjangkan tempoh PKP 3.0 sekurang-kurangnya sehingga 13 Julai 2021 — ENAM (6) minggu secara keseluruhan untuk Fasa 1.

Dalam mengambil pengajaran daripada hubungan di antara penutupan dan perkembangan kes yang berlaku secara tempatan dan di negara lain, jumlah keseluruhan PKP 3.0 sepatut sekurang-kurangnya hingga 13 Julai, iaitu, tempoh Fasa 1 adalah 6 minggu keseluruhannya.

Objektif 2: Memastikan ketegasan PKP 3.0 supaya hanya sektor ekonomi perlu yang dibenarkan beroperasi.

Definisi sektor perlu dan permohonan khusus harus melalui jawatankuasa atau pasukan petugas yang terdiri daripada Miti, KKM, dan Mosti sebelum mendapat persetujuan. Ini untuk memastikan senarai tersebut telah disemak berdasarkan pertimbangan seimbang terhadap nyawa dan sara hidup.

Rajah berikut merangkumi sasaran yang dicadangkan dari setiap objektif untuk mengesan kemajuannya.

No Image Caption

Rajah 1: Sasaran dan kriteria di bawah matlamat untuk pemanjangan kawalan pergerakan sepenuhnya


Matlamat 2: Memperluas jaringan keselamatan sosial dan perniagaan – Menyediakan jaring keselamatan kepada mereka yang berisiko kerana diberhentikan aktiviti ekonomi dan mereka yang menghadapi pengangguran yang berpanjangan.

Objektif 1: Moratorium pinjaman automatik untuk semua perniagaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS), isi rumah B40 dan M40 sementara disasarkan untuk individu lain sekurang-kurangnya untuk TIGA (3) bulan atau pengurangan pembayaran pinjaman 50% selama ENAM (6) bulan.

Walaupun mekanisme tersasar disarankan, moratorium automatik pukal untuk semua lebih popular kerana lebih mudah dan pantas dilaksanakan.

Objektif 2: Subsidi upah selama TIGA (3) bulan untuk sektor swasta dan pencari gaji harian.

Objektif 3: Peruntukan wang tunai langsung bersasar untuk TIGA (3) bulan kepada golongan B40 yang layak dan M40 yang rendah, terutama bagi pekerja berpendapatan harian dan pekerja ekonomi gig.

Objektif 4: Perlindungan penyewa untuk sekurang-kurangnya TIGA (3) bulan.

EMIR Research telah mengemukakan empat objektif tersebut berkali-kali dalam penerbitan kami yang terdahulu. Semua cadangan ini berdasarkan pada denyut nadi rakyat seperti yang didapati dalam kajian kualitatif dan kuantitatif penyelidikan EMIR Research pasca PKP 1.0.

EMIR Research bersyukur bahawa kerajaan telah melaksanakan sebahagian besar usul-usul dasar kami. Walau bagaimanapun, penambahbaikan kecil dari segi jangka masa dan pengembangan kategori yang layak dapat dibuat seperti digarisbawahi di atas.

Sebagai tambahan kepada empat objektif di atas, EMIR Research percaya bahawa dua objektif lain adalah penting untuk memastikan matlamat keseluruhan memperluas jaringan keselamatan kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Objektif 5: Menaikkan kadar nisbah siling hutang kepada KDNK menjadi 65% sebagai langkah sementara sehingga wabak itu berakhir.

Melonggarkan had bagi mencapai 65% daripada KDNK untuk Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS), Terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia (MGII) dan pinjaman Bil Perbendaharaan Islam Malaysia (MITB) seperti ditentukan dan diperuntukkan dalam Langkah-langkah Sementara Bagi Pembiayaan Kerajaan [Penyakit Coronavirus 2019 (COVID -19)] Akta 2020 seperti diluluskan Parlimen tahun lalu tidak semestinya bermaksud kerajaan akan menggunakan had tersebut.

Namun, ia akan memberikan ruang lebihan, jika perlu, supaya pinjaman kerajaan dapat melintasi ambang 60% – hingga mungkin 62% paling tinggi – bagi memastikan kesinambungan kesan defisit terhadap rakyat, yang sudah dijangkakan mencecah 6.1%. Langkah ini juga akan mengurangkan politik yang berlebihan dalam isu ini, yang tidak membantu dalam situasi rakyat.

Objektif 6: Melaksanakan langkah-langkah pemotongan cukai (secara sementara – dengan beberapa pengecualian).

Cukai pendapatan korporat harus dikurangkan dari 24 peratus menjadi di antara 18 peratus hingga 20 peratus. Sektor pelancongan harus dikenakan cukai sifar selama dua tahun. Menariknya, negara-negara G7, yang bimbang negara-negara sedunia akan berusaha untuk mengurangkan cukai korporat memandangkan pandemik yang berterusan, telah bersetuju bahawa tahap minimum harus ditetapkan pada 15%.

Ambang cukai jualan dan perkhidmatan (SST) untuk pengusaha pelancongan harus dinaikkan dari RM500,000 menjadi RM1.5 juta.

Cukai pendapatan harus dikurangkan sebanyak 50 peratus secara keseluruhan – daripada jadual progresif 0 peratus hingga 30 peratus – kecuali mereka yang berpendapatan RM300,001 dan ke atas, misalnya.

Untuk mereka yang tidak memenuhi syarat membayar cukai pendapatan, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) boleh, di bawah pengawasan yang lebih luas dari Majlis Perlindungan Sosial Malaysia (MySPC), untuk tempoh terhad mengakses pangkalan data BPN & BPR sebelum pelaksanaan Pangkalan Data Perlindungan Sosial (PDPS) tunggal pada masa akan datang.

Ini untuk tujuan cukai pendapatan negatif, iaitu pembayaran oleh kerajaan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat cukai pendapatan. Oleh itu, pembayaran akan datang daripada sumber pendapatan yang ada, iaitu pungutan cukai dan bukan daripada pinjaman. Dan setiap orang dewasa yang bekerja harus digalakkan untuk mendaftar dan membuka akaun cukai pendapatan.

Kerajaan harus mempertimbangkan penetapan (satu kali/tahunan) cukai “durian runtuh” pada sektor sarung tangan dan komoditi (untuk mengimbangi pengurangan cukai korporat).

Pada masa yang sama, kerajaan harus mempertimbangkan untuk memperkenal cukai keuntungan modal (CGT) – misalnya, untuk dividen berjumlah RM1 juta ke atas.

No Image Caption

Rajah 2. Sasaran dan kriteria di bawah matlamat memperluas jaringan keselamatan sosial dan perniagaan untuk meminimakan kesan kepada rakyat


Matlamat 3: Pengurusan pandemik – Memfokuskan sumber bagi merancakkan Program Imunisasi COVID-19 Nasional (NIP) dan memperluas ujian COVID-19.

Objektif 1: Memastikan bekalan vaksin yang stabil dan tepat pada masanya.

Telah diperhatikan bahawa pihak berkuasa mempunyai kekurangan dalam aspek ini, dan masalahnya dapat menjadi “kegendalaan pembekalan” bagi NIP. Walaupun begitu, usaha termasuk (tetapi tidak terbatas pada) memperluas semua sumber pemerolehan vaksin, menerima semua sumbangan vaksin yang disetujui Bahagian Regulatori Farmasi Malaysia (NPRA), penglibatan dalam platform antarabangsa yang mendorong usaha mempromosikan akses yang lebih saksama, penghantaran bekalan vaksin di bawah naungan Covax yang lebih pantas, dan pemantauan aktif dan pembelian lebihan dari mana-mana negara (pembukaan saluran diplomatik sebagai langkah tambahan dan seterusnya melaporkan kepada JKJAV).

NPRA harus mempertimbangkan bagi memperluas senarai kelulusan vaksin kecemasan bersyarat. Fokus utama dan ketekunan NPRA dalam penilaian keselamatan adalah bertepatan dan tidak boleh dipersoalkan. Juga diperhatikan bahawa ia mungkin tidak menyelesaikan masalah dalam waktu terdekat kerana had pengeluaran global secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, masa kini sangat luar biasa dan oleh itu memerlukan tindakan luar biasa, dan pihak berkuasa harus mengambil kira semua pilihan yang dapat meningkatkan peluang pemberian vaksin yang lebih cepat.

Objektif 2: Meningkatkan jumlah pengeluaran vaksinasi setiap hari.

Selain meningkatkan jumlah pusat vaksinasi (PPV), kerajaan harus mempercepatkan strategi penyahpusatan/pembahagian (decentralisation) peranan seperti mengatur penggunaan klinik doktor umum dan hospital swasta sebagai pusat vaksinasi, memperkenalkan vaksinasi pandu lalu, dan penggunaan kenderaan kerajaan untuk menyampaikan vaksin kepada orang tua dan orang yang tinggal jauh dari pusat vaksinasi.

Objektif 3: Meluaskan ujian COVID-19 dari segi jangkauan kuantitatif dan kualitatif.

Salah satu petunjuk ujian saringan yang mencukupi adalah kadar positif di bawah 5 peratus. Walau bagaimanapun, ini masih terdedah kepada sampel yang terhad. Oleh itu, selain meningkatkan jumlah ujian, ada keperluan untuk memperluas kualiti persampelan.

Merancang dan menetapkan halatuju pandemik Malaysia dari segi tiga dimensi – kes baru harian, ujian baru harian dan kadar positif menunjukkan bahawa, pada masa ini, Malaysia perlu melakukan sekurang-kurangnya 150,000 hingga 200,000 ujian sehari.

Untuk memastikan bahawa sampel cukup luas bagi merangkumi individu tanpa gejala dan individu tanpa pendedahan yang jelas, persampelan rawak sepenuhnya harus dikenakan pada populasi Malaysia mengikuti kawasan poskod – zon bintik merah atau sebaliknya. Di bawah program ujian massa, sekolah harus digunakan untuk ujian massa pelajar, diikuti dengan ujian rawak setelah pembukaan semula.

Sekiranya kadar positif ujian yang lebih rendah tidak dapat tercapai walaupun terdapat peningkatan yang signifikan dalam ujian dan pengambilan sampel yang lebih luas seperti disebutkan di atas selama 14 hari yang minima, maka ini menunjukkan bahawa penyebaran jangkitan dalam masyarakat sudah terlalu luas serta menonjolkan kekurangan langkah-langkah semasa.

Objektif 4: Keutamaan sektor ekonomi dalam “Fasa 4” Program Imunisasi Nasional.

Setelah selesainya fokus terhadap kumpulan rentan pada tahap awal NIP, vaksinasi secara beransur-ansur mengalihkan fokus kepada sebanyak mungkin pelaku ekonomi pada bulan-bulan berikutnya – bulan Julai, hingga pertengahan Ogos, iaitu, fokus bagi 1.5 hingga 2 bulan untuk sektor ekonomi.

Sektor perkilangan dan sektor penting lain yang merupakan penyumbang ekonomi penting tetapi merupakan bahagian yang tidak terpisah dari penyumbang kelompok dulu dan berpotensi menjadi fokus.

Ini bertepatan dengan Program Imunisasi Industri Covid-19 Kerjasama Swasta (Pikas), yang dianggap sebagai Fasa 4 Program Imunisasi Nasional, di mana Fasa 4 harus diperluas untuk memfokuskan pada sebanyak mungkin sektor ekonomi dan perniagaan, memastikan syarikat tahap pertengahan (MTC) dan PKSM harus diutamakan (tidak hanya terhad kepada sektor pembuatan).

Tenaga kerja lain yang dianggap tidak penting (akan ditakrifkan semula seperti di atas), terutama perniagaan dan organisasi yang tidak berorientasikan keuntungan boleh dipertimbangkan untuk penutupan selektif dan diperpanjangkan.

Selama bulan Jun, Julai, dan pertengahan Ogos, sektor yang tidak perlu harus dipertimbangkan untuk terus berkurung sehingga dan kecuali jika mereka telah divaksinasi sepenuhnya.

Objektif 5: Memastikan tenaga kerja yang mencukupi melalui pengerahan sumber-sumber yang ada secara optimum.

Sebagai contoh, tenaga kerja yang sedia ada dari Rela, angkatan bersenjata, angkatan pertahanan awam dan persatuan akar umbi yang akan dikerahkan untuk menambah tenaga kerja kesihatan dalam usaha yang berkaitan seperti menjalankan program ujian massa, membantu di pusat kuarantin dan kempen vaksinasi.

No Image Caption

Rajah 3. Sasaran dan kriteria di bawah matlamat kawalan pandemik

Bahagian kedua akan membincangkan teras strategik yang berkaitan dengan tindak balas kecemasan sektor pendidikan dan usaha pendamaian nasional.

* Dr Rais Hussin, Dr Margarita Peredaryenko, Jason Loh & Ameen Kamal merupakan sebahagian daripada pasukan penyelidik di Emir Research, sebuah organisasi pemikir bebas yang berfokuskan kepada pencernaan saranan-saranan dasar strategik berteraskan penyelidikan yang terperinci, konsisten dan menyeluruh.

No Image Caption