Bina generasi baharu agropreneur berjiwa besar

Bukan sekadar mengaut untung semata, tetapi menjadikan dunia ladang capai tuaian di akhirat

KOMITED kepada tanggungjawab sosial dan pembangunan komuniti antara ciri-ciri agropreneur berjiwa besar. Foto CANVA/Gambar kecil: PROF MADYA DR FAKHRUL ANWAR
KOMITED kepada tanggungjawab sosial dan pembangunan komuniti antara ciri-ciri agropreneur berjiwa besar. Foto CANVA/Gambar kecil: PROF MADYA DR FAKHRUL ANWAR
A
A
A

MALAYSIA menghadapi pelbagai cabaran dalam memastikan keselamatan makanan walaupun menjadi pengeksport bersih produk pertanian.

Dengan populasi 34 juta dan kadar pertumbuhan kira-kira 1.3 peratus setiap tahun, terdapat tekanan yang semakin meningkat ke atas rantaian bekalan makanan negara.

Kebergantungan terhadap import, terutamanya untuk makanan asas seperti beras dan gandum, membuka negara kepada naik turun pasaran global.

Sektor pertanian menghadapi cabaran sendiri, termasuk degradasi tanah, kekurangan air dan kekurangan tenaga buruh.

Untuk mengatasi cabaran ini, Malaysia mempromosikan amalan lestari, inovasi teknologi dan pelbagai tanaman bernilai tinggi.

AGROPRENEUR berjiwa besar menggunakan teknologi terkini, amalan pertanian baru dan model perniagaan yang merentasi batas-batas kemungkinan dalam pertanian. Foto CANVA
AGROPRENEUR berjiwa besar menggunakan teknologi terkini, amalan pertanian baru dan model perniagaan yang merentasi batas-batas kemungkinan dalam pertanian. Foto CANVA

Dari sudut perspektif Islam pula, pertanian mendapat kedudukan yang penting berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

Artikel Berkaitan:

“Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia bercucuk-tanam padanya ataupun diserahkan tanah itu kepada saudaranya (untuk bercucuk-tanam).” (Hadis Riwayat Muslim)

Pertanian dianggap sebagai tanggungjawab kolektif (fardu kifayah) dalam Islam kerana manfaatnya meluas kepada masyarakat secara keseluruhan.

Majoriti cendekiawan Islam berpendapat bahawa pertanian memiliki keutamaan yang lebih tinggi dalam Islam berbanding dengan perniagaan, perusahaan atau perkilangan.

Sehubungan itu, sektor pertanian berada pada persimpangan penting, menghadapi pelbagai cabaran dari perubahan iklim dan kekurangan sumber sehingga keselamatan makanan dan pembangunan luar bandar.

Terdapat keperluan yang mendesak untuk membina generasi baharu agropreneur berjiwa besar yang mempunyai visi dan misi yang jelas.

Definisi agropreneur berjiwa besar

Agropreneur berjiwa besar bukanlah sekadar petani atau pemilik perniagaan.

Mereka adalah agen perubahan yang mempunyai impian (visi dan misi) masa depan di mana pertanian bukan sahaja produktif dan menguntungkan tetapi juga lestari, inklusif dan berdaya tahan.

Generasi baharu agropreneur berjiwa besar ini menitikberatkan pendekatan holistik yang menyeimbangkan kebolehgunaan ekonomi dengan tanggungjawab sosial dan alam sekitar.

Mereka mengaplikasi inovasi, menggunakan teknologi dan memperkenalkan paradigma baharu dalam pertanian untuk menangani cabaran global yang mendesak dan mencipta impak positif di seluruh rantai nilai pertanian.

Ciri-ciri utama agropreneur berjiwa besar

1 - Kepimpinan berwawasan

Agropreneur berjiwa besar mempunyai visi yang jelas dan menarik untuk masa depan pertanian.

Mereka mengilhamkan orang lain dengan idea-idea berani, pengurusan strategik dan komitmen teguh mereka untuk mendorong perubahan positif dalam industri.

2 - Inovasi dan kreativiti

Agropreneur berjiwa besar adalah penyelesai masalah yang kreatif dan tidak takut untuk mencabar idea konvensional serta meneroka idea baharu.


AGROPRENEUR berjiwa besar adalah pendorong inovasi, kelestarian dan impak sosial dalam pertanian. Foto CANVA
AGROPRENEUR berjiwa besar adalah pendorong inovasi, kelestarian dan impak sosial dalam pertanian. Foto CANVA

Mereka menggunakan teknologi terkini, amalan pertanian baharu dan model perniagaan yang merentasi batas-batas kemungkinan dalam pertanian.

3 - Kelestarian dan tanggungjawab

Agropreneur berjiwa besar memberi keutamaan kepada kelestarian dan tanggungjawab alam sekitar dalam operasi mereka.

Mereka mengamalkan amalan pertanian regeneratif, mempromosikan pemuliharaan biodiversiti dan meminimumkan kesan ekologi mereka untuk memastikan kebolehtahanan ekosistem pertanian.

4 - Tanggungjawab sosial

Agropreneur berjiwa besar sangat komited kepada tanggungjawab sosial dan pembangunan komuniti.

Mereka memberdayakan petani-petani kecil, menyokong kehidupan luar bandar dan mempromosikan akses yang adil kepada sumber dan peluang di seluruh rantai nilai pertanian.

MATLAMAT akhir mereka bukan sekadar untuk mengaut keuntungan dunia semata tetapi menjadikan dunia sebagai ladang untuk mencapai keuntungan tuaian di akhirat. Foto CANVA
MATLAMAT akhir mereka bukan sekadar untuk mengaut keuntungan dunia semata tetapi menjadikan dunia sebagai ladang untuk mencapai keuntungan tuaian di akhirat. Foto CANVA

Strategi membina generasi baharu agropreneur

1 - Pendidikan dan latihan

Institusi pertanian, universiti dan sekolah vokasional harus memperkasakan keusahawanan, inovasi dan kelestarian dalam kurikulum mereka untuk melengkapi generasi baharu agropreneur dengan pengetahuan, kemahiran dan pemikiran yang diperlukan untuk berjaya dalam landskap pertanian masa kini.

2 - Pembimbingan dan perkongsian maklumat

Agropreneur yang berjaya, pakar industri dan pemimpin komuniti boleh bertindak sebagai pembimbing, memberikan panduan, sokongan dan hubungan untuk membantu generasi baharu agropreneur menangani cabaran dan peluang keusahawanan dalam pertanian.

3 - Akses kepada kewangan dan sumber

Kerajaan, institusi kewangan dan organisasi pembangunan harus menyediakan dana, geran dan insentif untuk menyokong usaha-usaha agropreneur, terutamanya yang memberi tumpuan kepada inovasi, kelestarian dan impak sosial.

4 - Sokongan dasar dan pembangunan ekosistem

Kerajaan memainkan peranan penting dalam mencipta persekitaran yang kondusif untuk pembangunan agropreneur.

Mereka harus menggubal dasar-dasar sokongan, peraturan-peraturan dan insentif yang menyokong inovasi, keusahawanan dan pembangunan lestari dalam pertanian.

Selain itu, kerajaan juga perlu mendorong kerjasama pelbagai pihak, mempromosikan kluster inovasi serta melabur dalam penyelidikan dan pembangunan.

Sebagai kesimpulannya, agropreneur berjiwa besar adalah pendorong inovasi, kelestarian dan impak sosial dalam pertanian.

Dengan membina generasi baharu agropreneur berjiwa besar, kita dapat membuka potensi penuh pertanian untuk menangani cabaran global, mengubah komuniti luar bandar dan mencipta masa depan yang lebih lestari dan makmur untuk semua.

Matlamat akhir agropreneur berjiwa besar bukan sekadar untuk mengaut keuntungan dunia semata tetapi menjadikan dunia sebagai ladang untuk mencapai keuntungan tuaian di akhirat.

***PROF MADYA DR FAKHRUL ANWAR ZAINOL merupakan Pensyarah Kanan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)