Pastikan kemampanan skim pencen

Gambar hiasan - Foto 123rf (Gambar kecil: Tan Peck Leong)
Gambar hiasan - Foto 123rf (Gambar kecil: Tan Peck Leong)
A
A
A

MALAYSIA dijangka menjadi negara tua menjelang 2030, dengan 15 peratus penduduk berumur 60 tahun ke atas.

Ini menimbulkan cabaran demografi serta cabaran pelaburan untuk landskap simpanan persaraan Malaysia untuk membiayai penggunaan hari tua yang akan meningkat secara berterusan.

Sistem pencen itu mengambil RM30.5 bilion atau 8 peratus daripada belanjawan persekutuan tahun ini sebanyak RM389 bilion, peningkatan sebanyak RM3 bilion berbanding bajet 2021 dan diramalkan bahawa bayaran pencen akan berlegar sekitar RM46 bilion menjelang 2030.

Menurut Profesor Yeah Kim Leng daripada Sunway University, negara mungkin menghadapi jurang fiskal dalam masa terdekat jika tiada apa yang dilakukan sekarang.

Manakala, Shankaran Nambiar dari Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) berkata perbelanjaan mengurus yang tinggi bajet tahunan itu sebahagian besarnya disebabkan oleh bilangan penjawat awam yang diambil bekerja.

Kemapanan Skim Pencen Perkhidmatan Awam adalah isu utama kerana kerajaan Malaysia berhadapan dengan dilema iaitu persaingan penggunaan dana awam untuk kegunaan lain terutama pembangunan dengan masa yang sama menyokong skim pencen untuk penjawat awam Ini selari dengan Dasar Ekonomi Madani iaitu untuk menstruktur semula ekonomi ke aras Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia.

Dasar ekonomi Madani ini cuba memperkasa rakyat adalah sebagai wadah mengangkat semula darjat dan martabat negara ini dan menjadi satu wawasan untuk kita membina Malaysia yang lebih baik untuk kita dan anak-anak kita.

Namun begitu, kita tidak boleh menilai keperluan untuk mengubah skim persaraan awam ini daripada perspektif kewangan sahaja. Nilai kemanusiaan di dalam dasar ekokonomi Madani harus digarapkan di dalam penilaian tersebut.

Artikel Berkaitan:

Penstrukturan semula skim pencen bukanlah mudah kerana kerajaan akan berisiko ‘menyinggung’ 1.7 juta pengundi (sejuta penjawat awam dan 700,000 pesara), kumpulan yang umumnya dilihat sebagai 'bank undi' kepada kerajaan memerintah.

Hak pesara kerajaan juga dilindungi Perlembagaan Persekutuan, yang mana menyatakan kerajaan tidak boleh berkompromi skim pencen yang dianugerahkan kepada penjawat awam.

Di samping itu, skim pencen bertindak sebagai tonggak penting dalam jaringan keselamatan sosial negara.

Ia menyediakan sumber pendapatan yang boleh dipercayai untuk individu yang telah bersara, di mana ia mengurangkan pergantungan kepada program bantuan awam dan sistem kebajikan kerajaan.

Sistem pencen yang tersusun dengan baik juga dapat menyumbang kepada kestabilan ekonomi.

Apabila pesara menerima pendapatan tetap daripada pencen, mereka terlindung daripada krisis kewangan terutama ketika mereka telah uzur.

Di samping itu, skim pencen kerajaan sering digunakan sebagai alat untuk menarik masuk dan mengekalkan pekerja mahir dan berpengalaman dalam sektor awam.

Pelan pencen yang kompetitif memainkan peranan penting dalam merekrut tenaga kerja terbaik, memastikan kerajaan mengekalkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi pelbagai keperluan rakyatnya.

Oleh itu, bagi meneruskan dasar kemampanan skim pencen, ia masih boleh direalisasikan melalui strategi inovatif yang bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaan sumber kakitangan kerana masalah perbelanjaan pengurusan yang sangat tinggi untuk skim persaraan ini disebabkan bilangan penjawat awam yang terlalu ramai.

Berikut adalah perancangan yang boleh dilakukan untuk mengoptimkan jumlah penjawat awam demi mencapai matlamat kemampanan skim pesaraan awam.

Perancangan Tenaga Kerja Strategik

Perancangan tenaga kerja yang cekap memainkan peranan penting dalam menangani keperluan pengurangan kakitangan sambil mengekalkan skim pencen.

Kerajaan boleh menentukan kawasan di mana kedudukan kakitangan boleh dikecilkan secara beransur-ansur melalui pengurangan semula jadi dan persaraan, sambil menjaga perkhidmatan yang amat diperlukan.

Dengan merancang pelarasan tenaga kerja dengan teliti, kerajaan boleh memudahkan peralihan yang lancar ke arah model kakitangan yang lebih kemas dan cekap.

Memanfaatkan Teknologi dan Automasi

Penyepaduan teknologi canggih dan automasi ke dalam operasi kerajaan boleh membawa kepada pengurangan bilangan kakitangan tanpa menjejaskan kecekapan.

Tugas biasa, seperti kemasukan data dan pemprosesan kertas kerja, selalunya boleh diautomasikan, dengan itu membebaskan pekerja untuk menumpukan usaha mereka kepada tugas yang lebih rumit dan bernilai tambah.

Dengan menerima kemajuan teknologi, kerajaan boleh mencapai produktiviti yang lebih tinggi dengan tenaga kerja yang lebih ramping.

Melaksanakan Insentif Persaraan Awal

Kerajaan mempunyai kapasiti untuk memberi insentif kepada persaraan awal di kalangan pekerja yang layak melalui program persaraan yang direka khas.

Program-program ini boleh disesuaikan untuk menawarkan pakej persaraan yang menarik yang mendorong pekerja kanan untuk bersara lebih awal, mewujudkan peluang untuk rekrut baharu yang selalunya lebih menjimatkan kos.

Pendekatan ini memudahkan pengurusan tahap kakitangan sambil pada masa yang sama mengekalkan komitmen pencen kepada individu yang akan bersara.

Penyumberan Luar Fungsi Bukan Teras

Penugasan fungsi bukan teras kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga boleh mengurangkan bilangan kakitangan dalaman dengan berkesan.

Dengan perkhidmatan penyumberan luar seperti sokongan IT, penyelenggaraan kemudahan dan tugas pentadbiran tertentu, kerajaan boleh mengurangkan keperluan kakitangan mereka dan perbelanjaan yang berkaitan sambil mengekalkan kualiti perkhidmatan awam.

Latihan Silang dan Pelbagai Kemahiran

Mempromosikan pemerolehan set kemahiran yang lebih luas di kalangan pekerja melalui latihan silang dan pelbagai kemahiran memupuk tenaga kerja yang lebih mudah menyesuaikan diri.

Apabila pekerja mahir dalam pelbagai peranan dalam jabatan mereka, pergantungan kepada kakitangan khusus berkurangan, menghasilkan penjimatan kos.

Inisiatif Latihan Semula dan Kemahiran Semula

Kerajaan boleh memperuntukkan sumber kepada program latihan semula dan kemahiran semula yang bertujuan untuk menyediakan kakitangan sedia ada untuk peranan dalam bidang baru muncul.

Pendekatan ini bukan sahaja mengoptimumkan tenaga kerja sedia ada tetapi juga merapatkan jurang kemahiran, meningkatkan penggunaan kakitangan.

Kesimpulan

Mencapai keseimbangan antara mengekalkan skim pencen untuk penjawat awam dan keperluan untuk mengurangkan kakitangan adalah satu cabaran yang menggerunkan, tetapi ia adalah satu cabaran yang boleh diatasi melalui perancangan yang bijak dan penyelesaian yang inovatif.

Kerajaan boleh memaksimumkan sumber mereka dengan memanfaatkan teknologi, memberi insentif kepada persaraan awal, penyumberan luar, mempromosikan latihan silang, dan melabur dalam program latihan semula.

Dengan berbuat demikian, mereka bukan sahaja dapat memastikan kesejahteraan kewangan kakitangan kerajaan yang telah bersara tetapi juga mengoptimumkan tenaga kerja mereka untuk menghadapi cabaran masa depan.

Sememangnya ia adalah satu jalan pintas yang rumit, tetapi satu yang kerajaan mesti lakukan untuk menjamin kebajikan kedua-dua penjawat awam semasa dan bersara.

*Dr Tan Peck Leong ialah Profesor di Sekolah Perniagaan Siswazah Arshad Ayub, Universiti Teknologi Mara.