Sumbangan SEDA Malaysia dalam tenaga lestari

No Image Caption
A
A
A

Sejak penubuhan Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA) pada 1 September 2011, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi pelaksanaan program tenaga boleh baharu (TBB), selain membabitkan usaha menggalakkan inisiatif cekap tenaga.

Sebagai agensi yang bertanggungjawab bagi menggalak, merangsang, dan membangunkan tenaga lestari, SEDA Malaysia telah berjaya memenuhi aspirasi nasional dengan memperluaskan penggunaan tenaga lestari sekali gus memperlihatkan pertumbuhan yang memberangsangkan.

Segala hasil kerja dan perancangan SEDA Malaysia bukan sahaja menunjukkan sumbangan besar kepada alam sekitar, bahkan ia memberi nilai tambah kepada kemajuan industri tenaga lestari.

Pada 30 Disember 2021, KeTSA melalui SEDA Malaysia telah melancarkan Malaysia Renewable Energy Roadmap (MyRER) 2035 bagi mewujudkan sektor tenaga yang rendah karbon. MyRER 2035 mengunjurkan kapasiti campuran TBB dalam bekalan elektrik negara adalah sebanyak 31% pada 2025, dan 40% pada 2035.