Pembelajaran jarak jauh: Pelajar perlu bijak berkomunikasi

No Image Caption
A
A
A

KOMUNIKASI merupakan proses memberi makna dan mampu mempengaruhi seseorang untuk mempercayai dan melakukan sesuatu. Kemahiran berkomunikasi turut menjadi salah satu aspek utama yang boleh mempengaruhi pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. Komunikasi pelajar ini melibatkan proses interaksi samada secara bersemuka atau maya bagi tujuan menerima sesuatu ilmu disamping membantu pelajar menjalankan tanggungjawab dan membina keyakinan diri.

Namun, Pandemic covid -19 ini telah mengubah norma lama dalam proses pembelajaran. segala-segalanya perlu dilakukan secara maya dan jarak jauh. Para pelajar perlu berkomunikasi secara maya antara pihak pensyarah, pentadbir universiti, dan rakan kuliah samada secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan perkembangan semasa, masih samar sampai bila para pelajar boleh kembali ke kampus untuk menjalankan proses pembelajaran secara bersemuka.

Walaupun terpaksa berkomunikasi secara maya, dengan perkembangan teknologi seperti Whatsapp, Telegram, Facebook, e-mel dan lain-lain kemudahan tele-mesyuarat yang telah memudahkan proses komunikasi dan interaksi untuk berlangsung secara maya. Generasi muda masa kini sudah pasti tidak mempunyai sebarang masalah untuk berhadapan dan menguruskan teknologi sebegini.

Etika dan Adab