Bursa Malaysia terus pantau pematuhan keperluan penyenaraian Sapura Energy

Sapura Energy
Sapura Energy
A
A
A

BURSA Malaysia akan terus memantau kemajuan Sapura Energy Bhd berhubung pematuhannya kepada Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama (MMLR).

"Bursa Malaysia mahu menekankan bahawa ia akan terus memantau kemajuan Sapura Energy terhadap pematuhannya kepada MMLR,” katanya dalam satu kenyataan pada Rabu.

Pada Selasa, Sapura Energy mengumumkan ia telah mencetuskan kriteria yang ditetapkan menurut keperluan penyenaraian di bawah Nota Amalan 17 (PN17), mengambil langkah untuk menyusun semula perniagaan melalui Pelan Tetapan Semula, yang dilancarkan pada tahun kewangan berakhir 31 Januari 2022.

Lembaga Pengarah Sapura Energy telah menubuhkan Pasukan Petugas Penstrukturan Semula Lembaga pada Disember 2021 untuk mengukuhkan fungsi pengurusan dan tadbir urus dan melaksanakan langkah penting ke arah penstrukturan semula hutang dengan adil dan tersusun melalui perundingan dengan pemiutang selepas menerima perintah mahkamah untuk memulakan proses skim pengaturan (SOA) pada Mac 2022.