Audio Buzz: Masa BN jadi kerajaan tak pernah lewat bayar kepada peneroka

A
A

Audio Buzz: Masa BN jadi kerajaan tak pernah lewat bayar kepada peneroka


Bermula dengan hanya RM5 anda telah menyokong Berita Fakta dan Komprehensif kami, sokong berita kami.
Terima Kasih Rakyat Malaysia