Wacana Sinar siri ke 132

A
A

Wacana Sinar siri ke 132 yang bertajuk Belanjawan 2020: Apa Rakyat Dapat?, yang diadakan di Kompleks Kumpulan Media Karangkraf, Shah Alam, hari ini. - Foto Sinar Harian ROSLI TALIB