Daripada perpaduan capai kesepaduan membentuk penyatupaduan

A
A

Berikut adalah sedutan daripada Wacana Sinar Harian #KitalahMalaysia 'Malaysia Selepas 62 Tahun Merdeka'