Pelari Infinite Tucker terbang di Kejohanan Padang dan Balapan

A
A

Tucker yang sedang bersaing di trek tiba-tiba seperti hilang akal terbang ketika hampiri garisan penamat.