Pelari Infinite Tucker terbang di Kejohanan Padang dan Balapan

A
A

Tucker yang sedang bersaing di trek tiba-tiba seperti hilang akal terbang ketika hampiri garisan penamat.


Bermula dengan hanya RM5 anda telah menyokong Berita Fakta dan Komprehensif kami, sokong berita kami.
Terima Kasih Rakyat Malaysia