Pendidikan akhlak mulia

A
A

"Tidak ada pemberian ibu bapa yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia." [HR. Bukhari]

Dapatkan sisipan Sinar Islam di sini