DR. ZAGHLUL Raghib Mohamed Al-Najjar dilahirkan di Gharbiyab, Mesir pada 17 November 1933. Beliau mempunyai Ijazah Sarjana Muda iaitu B. Sc. (Hons), Universiti Kairo di Mesir (1955). Juga mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam Geologi, University of Wales, UK (1963).

Beliau adalah ahli Geologi Islam kelahiran Mesir yang sangat proaktif pada waktu ini. Penglibatan, jawatan dan anugerah-anugerah

yang diterimanya kerana usaha-usaha beliaumenjadi bukti ketokohan beliau. Beliau turut menghasilkan beberapa buah buku dan penyelidikan, sama ada dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris.

KARYA PENULISAN

• Mukharat min Tafsir al-Ayat al-Kauniyyah

• ‘Ijaz Ilmi wal-Ijimaie

• Taammulat  Kitabillah

• Min ayat al-Nabat  al-Quran

• Haza Huwa Naba’ al-Azhim

 

KERJAYA DAN ANUGERAH YANG DITERIMA

• Ahli Lembaga Pengarah,  Islamic Academy of Sciences,

Amman, Jordan.

• Ahli Lembaga Pengarah,  International Islamic Charitable

Organization, Kuwait.

• Ahli Lembaga Pengarah,  International Organization on Scienti c Notions in the Qur’än and Sunnah, Makkah, Saudi Arabia • Ahli Lembaga Penasihat, MAAS Journal of Islamic Science,  Muslim Association for the Advancement of Science, Aligarh, India.

• Penerima Anugerah Kehormat USIM sempena Pesta Konvokesyen USIM 2010.

• Profesor di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM(2011-2012).