Sistem Pilihan Raya Di Malaysia

Pilihan raya dari segi takrifnya boleh dikaitkan dengan  perbuatan memilih dan ia adalah berbeza pula dengan perbuatan melantik.

Sistem pemilihan yang biasa diamalkan boleh dikenal pasti mengikut kategori berikut:
- Sistem proportional
- Sistem mudah (simple first-past-the-post) atau single member territorial representation
 

Malaysia mengamalkan pemilihan sistem simple first-past- the-post. Menerusi sistem ini, calon yang menang ialah calon yang mendapat undi terbanyak (walaupun dengan kelebihan satu undi sahaja). Sistem ini digunakan sejak pilihan raya
umum pertama diadakan pada tahun 1959.


Undang-undang Pilihan Raya
Perlembagaan Persekutuan
Perlembagaan Negeri
Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957
Akta Pilihan Raya 1958
Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954
Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981
Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002
Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003


Undang-undang Lain Berkaitan:
Akta Polis  1967
Akta Pendaftaran Negara 1959
Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984
Akta Rahsia Rasmi 1972
Kanun Keseksaan 1997
Akta Komunikasi  dan Multimedia 1998
Undang-undang kecil Pihak Berkuasa Tempatan   


SEJARAH PILIHAN RAYA DI MALAYSIA
(Jumlah Pengundi dan Jumlah Kerusi)

PRU1 - 1959 - 2,171,097 - 104

PRU2 - 1964 - 2,763,077 - 126

PRU3 - 1969 - 3,843,782 - 128

PRU4 - 1974 - 4,132,032 - 154

PRU5 - 1978 - 5,059,689 -154

PRU6 - 1982 - 6,081,628 - 177

PRU7 - 1986 - 6,964,960 - 177

PRU8 - 1990 - 7,968,640 - 180

PRU9 - 1995 - 9,012,173 - 192

PRU10 - 1999 - 9,564,071 - 193

PRU11 - 2004 - 10,284,591 - 219

PRU12 - 2008 - 10,922,139 - 222

PRU13, - 2013 - 13,000,000 - 222

 

TERMA DAN ISTILAH

- Bahagian pilihan raya
- Ejen pilihan raya
- Hakim pilihan raya
- Hari mengundi
- Pasukan penguat kuasa
- Pegawai pengurus
- Pilihan raya
- Tempoh berkempen
- Deposit
- Suruhanjaya Pilihan Raya
- Petisyen pilihan raya
- Penamaan calon
- Calon
- Ejen
- Pencadang
- Penyokong
- Dewan Rakyat
- Dewan Undangan Negeri
- Parlimen
- Kerusi, bahagian Parlimen/Dewan Undangan Negeri
- Daftar pemilih
- Daftar pemilih semasa
- Tempoh berkempen
- Permit/lesen yang diperlukan dalam kempen
- Pondok calon
- Barung
- Proses pengundian
- Membuang undi
- Mengundi
- Kertas undi
- Penindik
- Undi rosak
- Undi ditolak
- Kerani tempat mengundi
- Undi pos
- Pengiraan undi di tempat mengundi
- Pengiraan undi secara berkelompok
- Pengiraan semula
- Pusat penjumlahan
- Pusat penamaan calon
- Penjumlahan undi
- Penyata perbelanjaan pilihan raya
- Warta keputusan
- Hilang deposit
- Dakwat kekal
- Pengundian biasa melibatkan pemilih-pemilih biasa yang akan mengundi pada hari yang ditetapkan sebagai hari mengundi

- Pengundian awal bagi anggota tentera dan pasangan serta anggota Polis dan pasangan Pasukan Gerakan Am (PGA)
- Pengundian pos melibatkan pengundi tidak hadir


Kelayakan Jadi Calon Dewan Rakyat)
Warganegara Malaysia
21 tahun ke atas pada hari penamaan calon
Bermastautin tetap di Malaysia
Tidak disahkan sebagai seorang tidak sempurna akal
Bukan seorang muflis/bankrap, yang belum dilepaskan
Bukan seorang pemegang “jawatan berpendapatan” (khususnya pegawai kerajaan)
Bukan seorang yang telah gagal untuk mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya lepas
Bukan orang yang telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah dan dihukum penjara selama tempoh tidak kurang daripada satu tahun atau didenda tidak kurang daripada RM2,000 dan belum menerima pengampunan
Telah tidak menjadi warganegara negara lain atau menikmati keistimewaan yang didapati oleh warganegara dalam mana-mana negara


Kelayakan Jadi Calon Dun
Warganegara Malaysia
21 tahun ke atas pada hari penamaan calon
Bermastautin dalam negeri yang berkenaan
Tidak disahkan sebagai seorang tidak sempurna akal
Bukan seorang muflis/bankrap, yang belum dilepaskan
Bukan seorang pemegang “jawatan berpendapatan” (khususnya pegawai kerajaan)
Bukan seorang yang telah gagal untuk mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya lepas
Bukan orang yang telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah dan dihukum penjara selama tempoh tidak kurang daripada satu tahun atau didenda tidak kurang daripada RM2,000 dan belum menerima pengampunan
Telah tidak menjadi warganegara negara lain atau menikmati keistimewaan yang didapati oleh warganegara dalam mana-mana negara


Wang Deposit Pilihan Raya
Jumlah deposit seperti berikut:  - RM10,000 untuk deposit calon Parlimen  - RM5,000 untuk deposit bahan kempen

Parlimen  - RM5,000 untuk deposit calon Dun - RM3,000 untuk deposit bahan kempen Dun
 

Artikel berkaitan yang patut anda baca :