KUALA LUMPUR - Sepanjang tempoh 24 jam lalu, bacaan Indeks Pencemar Udara (IPU) dari 52 buah stesen pengawasan kualiti udara Jabatan Alam Sekitar (JAS) yang direkodkan pada jam 11 pagi, 20 Jun 2012 mencatatkan 11 kawasan berada pada tahap baik dan 40 kawasan berada pada tahap sederhana dan sebuah (1) stesen iaitu Seberang Jaya, Pulau Pinang (IPU 103) berada pada tahap tidak sihat.

Pada jam 11 pagi 20 Jun 2012, berlaku kemerosotan kualiiti udara dan tren menunjukkan peningkatan IPU di pantai barat sebelah utara Semenanjung.

Manakala status kualiti udara di kebanyakan kawasan di Lembah Kelang sedikit bertambah baik dan tren menunjukkan bacaan Indeks Pencemar Udara (IPU) masih tidak stabil, namun tiada stesen di Lembah Kelang merekod bacaan IPU tidak sihat pada hari ini.

Laporan imej satelit NOAA-18 yang dikeluarkan oleh “ASEAN Specialised Meteorological Centre” (ASMC) pada 19 Jun 2012 menunjukkan bilangan titik panas (hotspot) di Sumatera, Indonesia adalah 267 berbanding 310 titik panas pada 19 Jun 2012.

Imej satelit dan laporan peta jerebu serantau yang dikeluarkan ASMC menunjukkan arah angin barat daya masih bertiup membawa asap jerebu dari kawasan titik panas di Sumatera Tengah dan Sumatera Utara ke beberapa kawasan di utara pantai barat
Semenanjung.

Laporan peta jerebu serantau ASMC menunjukkan lingkaran jerebu sederhana terjadi di pinggir pantai Sumatera Tengah, di Selat Melaka dan merangkumi kawasan pantai barat utara Semenanjung Malaysia.

Oleh yang demikian, punca utama kemerosotan kualiti udara yang sedang dialami di negeri sebelah utara Semenanjung pada pagi ini adalah disebabkan oleh pencemaran jerebu merentasi sempadan dari Sumatera, Indonesia.

Jabatan Alam Sekitar (JAS) akan terus mengawasi dengan rapi status kualiti udara di seluruh negara dan telah pun menggerakkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan mengaktifkan Pelan Tindakan Mencegah Pembakaran Terbuka di semua negeri serta mempertingkatkan pelaksanaan Prosedur Tetap Operasi (SOP) Program Pencegahan Kebakaran Tanah Gambut Yang Mudah Terbakar bagi mencegah dan mengawal sebarang punca tempatan yang boleh menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara.

Di samping itu, penguatkuasaan ke atas pelepasan asap dari kenderaan bermotor dan pelepasan dari industri-industri dipertingkatkan.

Perintah Larangan Pembakaran Terbuka bagi kawasan di seluruh Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang dikeluarkan pada 16 Jun 2012 masih dikuatkuasakan.

Orang ramai terus dinasihatkan supaya tidak melakukan atau menyebabkan pembakaran terbuka.

Orang ramai juga diminta berkerjasama untuk memadam kebakaran-kebakaran kecil dan juga melaporkan kes-kes pembakaran terbuka atau kebakaran kepada Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat di talian 999 dan Jabatan Alam Sekitar di talian bebas tol, 1-800-88-2727.

SUMBER: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

UNTUK MAKLUMAT LANJUT HUBUNGI:
Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Tel  : 03-8886 1585/03-8886 1728
Faks : 03-8889 4763

-Bernama