KENYATAAN Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) yang memberi amaran kepada peniaga online dalam isu ‘pm’ mempunyai asas yang tepat bagi melindungi hak-hak pengguna.

Walaupun ramai peniaga online mengeluh dengan kenyataan KPDNKK ini, namun diingat terdapat dua aspek yang perlu dilihat iaitu pertama dari segi kesahihan transaksi di bawah undang-undang kontrak dan kedua adalah aspek undang-undang yang mengawal selia perlindungan pengguna serta transaksi atas talian.

Peguam, Hizri Hasshan berkata, pada pandangan peniaga, taktik ‘PM tepi’ mungkin dianggap sah dan tidak menjejaskan kesahihan transaksi kerana terma-terma mengenai harga, tempoh penghantaran dan sebagainya telah dipersetujui kedua-dua pihak dan ditentukan atas dasar kerelaan pembeli dan penjual.

“Tambahan pula, sebahagian barangan yang dijual mungkin diimport daripada luar negara yang melibatkan pertukaran matawang yang tidak tetap kadarnya. Golongan peniaga juga mungkin mengguna pakai prinsip ‘caveat emptor’ yang bermaksud golongan pengguna yang perlu berhati-hati dan membuat semakan sendiri terlebih dahulu untuk mengetahui butir-butir barangan yang ingin dibeli.

“Tetapi, perlu diingatkan bahawa kesahihan transaksi tersebut masih boleh dicabar apabila terdapatnya unsur kesamaran, penipuan, salahnyataan atau jika ia melanggar mana-mana polisi awam. Apabila kontrak tersebut tidak sah, maka peniaga perlu memulangkan bayaran yang telah diterima atas dasar restitusi,” katanya kepada Sinar Harian.

Kata Hizri lagi, dalam situasi perniagaan atas talian ini, pertimbangan tidak boleh dibuat semata-mata ke atas prinsip am undang-undang kontrak kerana dari suatu aspek yang lain, perhatian juga perlu dibuat kepada undang-undang yang relevan kepada transaksi atas talian dan perlindungan pengguna seperti Akta Perlindungan Pengguna 1999 (Akta 599) yang menetapkan keperluan untuk peniaga memaparkan harga ke atas barangan atau perkhidmatan mereka untuk mengelakkan kekeliruan kepada pelanggan.

“Di bawah Akta 599 tersebut juga, kerajaan telah menguatkuasakan Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012, yang telah pun berkuatkuasa sejak 1 Julai 2013. Peraturan-Peraturan ini digubal secara spesifik untuk mengawalselia perniagaan atas talian, dan Peraturan 3(1) serta Jadual di dalam Peraturan-Peraturan tersebut menetapkan lapan (8) maklumat-maklumat yang wajib dipaparkan oleh peniaga atas talian.

“Maklumat tersebut adalah 1) Nama orang yang menjalankan perniagaan bagi maksud membekalkan barang atau perkhidmatan melalui tapak web atau dalam pasar dalam talian, atau nama perniagaan, atau nama syarikat, 2) Nombor pendaftaran perniagaan atau syarikat, jika terpakai, 3) Alamat e-mel dan nombor telefon, atau alamat orang yang menjalankan perniagaan bagi maksud membekalkan barang atau perkhidmatan melalui tapak web atau dalam pasar dalam talian, 4) Perihalan tentang ciri utama barang atau perkhidmatan itu, 5) Harga penuh barang atau perkhidmatan termasuklah kos pengangkutan, cukai dan apa-apa kos lain, 6) Kaedah pembayaran, 7) Terma-terma dan syarat-syarat dan kelapan adalah anggaran masa penghantaran barang atau perkhidmatan kepada pembeli,” katanya.

Katanya, akta dan peraturan ini wajib dipatuhi peniaga atas talian dan kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan peniaga tersebut melakukan kesalahan undang-undang di mana jika disabitkan, Seksyen 25(1) Akta Perlindungan Pengguna 1999 memperuntukkan hukuman denda sehingga RM250,000.00 (bagi syarikat) atau denda RM100,000.00 (bagi peniaga individu) atau dipenjarakan tidak melebihi tiga tahun, atau kedua-duanya sekali.

Selain itu, Hizri menasihatkan pembeli dan pengguna yang tidak berpuas hati dengan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh peniaga atas talian boleh membuat aduan kepada Tribunal Tuntutan.

”Selain daripada itu, mereka juga boleh mempertimbangkan tuntutan guaman sivil di Mahkamah bergantung kepada fakta kes yang berbeza antara satu sama lain selain daripada membuat laporan kepada KPDNKK untuk tindakan lanjut mereka,” katanya.

Sebagai kesimpulan Hizri menyarankan agar peniaga atas talian mematuhi peruntukan undang-undang sedia ada serta mempertimbangkan hak pelanggan sebagai pengguna. Pelanggan mempunyai hak untuk mengetahui butir-butir peniaga dan perihal barangan.

“Peniaga yang mengamalkan konsep ketelusan dalam perniagaan atas talian sepatutnya tidak perlu risau kerana ketelusan yang diamalkan akan membantu membina keyakinan pelanggan terhadap produk dan barangan mereka untuk jangka masa panjang,” katanya.

[ARTIKEL BERKAITAN: Keputusan tepat, elak ditipu scammer]