ISLAM melihat pemimpin sebagai tonggak penting dalam kehidupan manusia. Pemimpin dari skop yang lebih luas meliputi kepada diri sendiri dan juga masyarakat.

Dalam kepimpinan dan tanggungjawabnya, Islam meletakkan asas yang jelas seperti keterangan hadis Nabi SAW:

“Ingatlah setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang amir dalam kalangan masyarakatnya menjadi pemimpin mereka dan bertanggungjawab atas mereka, seorang lelaki menjadi pemimpin terhadap keluarganya dan bertanggungjawab  atas  mereka, seorang wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab atas  mereka, seorang hamba sahaya  menjadi pemimpin  terhadap  harta tuannya dan dia bertanggungjawab atas harta tersebut, setiap daripada kalian pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya.” Hadis riwayat Imam Muslim.  

Hadis ini menegaskan bahawa setiap Muslim yang mukalaf sebenarnya pemimpin mengikut kategori masing-masing. Setiap Muslim akan dipersoalkan tentang kepimpinan mereka. Ini memberi erti bahawa setiap pemimpin itu akan mendapat balasan baik dan buruk berdasarkan tindakan mereka dalam kepimpinan masing-masing.

Dalam konteks pemimpin masyarakat, cendekiawan Islam menyatakan pemimpin sebagai seorang yang dilantik untuk menerajui suatu kepimpinan urusan pentadbiran awam atau pun pertubuhan sosial yang matlamat kepimpinannya membawa kebaikan sama ada di dunia  mahupun akhirat. Sudah tentu antara kebaikan yang dituntut daripada pemimpin ialah menyatukan masyarakat.

Pemimpin boleh menyatukan masyarakat kerana sifat mereka dapat membawa pengikutnya ke arah sesuatu matlamat bukan sahaja melalui pengaruhnya tetapi juga melalui autoriti rasmi.

Pemimpin sentiasa berhubung rapat dengan khalayak di bawah mereka dan dapat memupuk pengikutnya ke arah misi dan visi yang diinginkan. Mereka juga mahir dalam pentadbiran khasnya dari segi tindakan, bimbingan, penyelarasan, perencanaan dan membuat keputusan dalam mengurus pelbagai kelompok masyarakat supaya bersatu dalam mencapai sesuatu agenda tertentu.

Untuk mencapai matlamat kebajikan Islam, pemimpin perlu menjadikan metode kepimpinan Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik mereka. Sayugianya, pemimpin perlu mempunyai sifat lemah lembut kerana pendekatan ini lebih menarik pengikut mereka untuk menerima saranan dan arahan.

Pada masa yang sama, pemimpin perlu bersikap tegas secara berhikmah dalam membanteras kemungkaran. Teras kepimpinan dalam Islam adalah berdasarkan kepada muafakat dan musyawarah. Walaupun begitu, dalam perkara yang jelas ketetapannya dalam Islam, ketegasan untuk menjunjung perintah Islam menuntut ia dilaksanakan tanpa kompromi lagi.

Sebagai ahli masyarakat, dalam memilih pemimpin, kita perlu melihat kepada ciri-ciri positif yang dapat memperjuangkan maslahat ummah bukan sahaja dalam urusan keduniaan bahkan juga kepentingan akhirat.  

Sudah tentu sebagai orang Islam, kita perlu melihat neraca Islam sebagai timbangan dalam memilih seorang pemimpin. Mengikut konsep al-Quran, pemimpin itu mesti seorang yang beriman dan bertakwa yang akan mengundang keberkatan ALLAH SWT dari langit dan bumi kepada masyarakat.

Pemimpin perlu mempunyai ilmu kerana ALLAH SWT mengangkat seseorang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat melebih yang lain. Pemimpin sentiasa muhasabah diri terhadap amal-amal yang telah mereka lakukan dengan melihat keperluan dan kepentingan pada hari muka khasnya untuk mencapai balasan yang baik di akhirat kelak.

Pemimpin juga perlu kepada kekuatan mental agar mereka tidak menjadi ragu-ragu dalam kepimpinan mereka.

Matlamat utama kepimpinan dalam Islam ialah menunaikan segala kehendak syariat Islam dan menjauhkan perkara mungkar. Sudah tentu salah satu tugas utama pemimpin ialah menyatukan ummah.  

Sebagai pencetus kepada kesatuan, pemimpin akan membawa ummah menjadi teguh dalam melaksanakan syariat ALLAH SWT dalam masyarakat sehingga dapat memberi keadilan kepada orang Islam dan bukan Islam.

* Penulis ialah Pegawai Penyelidik, Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM

* Ruangan ini dikelolakan oleh IKIM