PENGGUNA bahasa Melayu selalu beranggapan kata sendi nama dari dan daripada mempunyai fungsi yang sama dan boleh bersaling ganti penggunaannya. Permasalahan ini sering membelenggu pengguna bahasa Melayu secara disedari ataupun tanpa disedari sejak sekian lama.

Cuba perhatikan ayat-ayat di bawah yang selalu digunakan oleh pengguna bahasa Melayu sama ada dalam bentuk penulisan atau lisan.

(i) Rosli berusaha menghalang kumbang perosak daripada merosakkan tanamannya.

(ii) Penjenayah itu telah berjaya melepaskan diri daripada  ditahan oleh pihak polis.

Kedua-dua ayat di atas tidak gramatis kerana tidak menggambarkan fungsi  penggunaan kata sendi nama dari dan daripada yang sebenar. Kata sendi nama dari dan daripada mesti berada di hadapan kata nama atau frasa nama.

Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang  menyatakan arah, tempat, atau waktu. Contohnya:

(a) Penggunaan kata sendi nama dari yang menunjukkan tempat atau arah.

(i) Kereta itu dipandu secara laju dari arah barat.

(ii) Pandangan yang diberi berkaitan isu itu ditafsir dari sudut agama.

(b) Penggunaan kata sendi nama dari yang menunjukkan waktu atau masa.

(i) Mariah tinggal di Kluang  dari tahun 1995 lagi.

(ii) Azuar mempengerusikan mesyuarat itu dari pukul lapan pagi hingga pukul satu tengah hari.

Kata sendi nama daripada pula digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, institusi dan unsur mujarad, sumber atau asal kejadian sesuatu benda, dan perbezaan atau perbandingan.

(a) Penggunaan kata sendi nama daripada yang menunjukkan punca bagi manusia, haiwan, benda, institusi dan unsur mujarad. Contohnya:

(i) Afifah telah menerima kad ucapan hari jadi daripada Nurfarah.

(ii) Peserta ekspedisi ke Gunung Jerai itu terdiri daripada ahli jawatankuasa Persatuan Ilmu Kemanusiaan USM.

(iii) Kita mesti bersatu untuk mengelakkan diri daripada ancaman musuh.

(b) Penggunaan kata sendi nama daripada yang menunjukkan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda. Contohnya:

(i) Benang berasal daripada kapas.

(ii) Kumpulan muzik itu terbentuk hasil daripada ilham Ruhil Amani.

(c) Penggunaan kata sendi nama daripada yang menunjukkan perbezaan atau perbandingan. Contohnya:

(i) Kereta yang dibeli oleh Sharizad  lebih mahal daripada kereta Imran.

(ii) Cara Nasir bercakap lebih matang daripada usianya yang sebenar.

(d) Penggunaan kata sendi nama daripada yang menunjukkan sebahagian daripada semua. Contohnya:

(i) Sebahagian besar daripada pekerja  tidak suka akan pengarah syarikat itu.

(ii) Seorang daripada tiga perompak itu telah berjaya diberkas oleh pihak polis.

Walaupun kata sendi nama daripada mesti hadir di hadapan kata nama atau frasa nama, namun ada kekecualian dalam penggunaannya. Kata sendi nama daripada boleh hadir di hadapan kata kerja atau frasa kerja dan kata adjektif atau frasa adjektif untuk menyatakan perbezaan atau perbandingan. Contohnya:

(i) Abang Mus lebih suka memandu kenderaan sendiri daripada menaiki bas.

(ii) Lebih baik berdiam diri daripada sedih akan kegagalan kita.

Kesalahan penggunaan kata sendi nama dari dan daripada merupakan antara  kesalahan penggunaan bahasa yang sering dilakukan oleh pengguna bahasa Melayu.

Walaupun kesalahan ini dianggap remeh oleh sesetengah pengguna bahasa Melayu, namun kita semua mesti berusaha untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul sentiasa diberi keutamaan. Marilah sama-sama kita memartabatkan bahasa Melayu. Akhir kata “Cintailah Bahasa Kita, Bahasa Jiwa Bangsa”.

* Ruangan ini dikelolakan oleh DBP Wilayah Timur