Syahid adalah kemuliaan yang besar daripada ALLAH. Tiada apa dapat menghalang orang yang syahid dari masuk syurga seperti mana sabda Nabi SAW, “Yang terbunuh di jalan ALLAH akan dihapus semua dosanya kecuali hutang.” (Riwayat Muslim).

Antara syarat utama syahid adalah iman kepada ALLAH dan RasulNya dengan sebenar-benar iman dan menjauhi segala kesyirikan yang menjadi punca terbatalnya seluruh amal.

Firman ALLAH, “Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia menyekutukan apa pun dalam ibadat kepada Tuhannya.” (Al-Kahf: 110)

Adapun penghalang-penghalang dari mendapat syahid antaranya adalah; pertama, keluar berjihad tanpa kebenaran daripada pemerintah Muslim.

Sesuatu urusan penting yang melibatkan umat (termasuk jihad) keputusannya terletak di tangan pemerintah Islam. Ia bukan sesuatu yang boleh diputuskan oleh sesiapa saja.

Sabda Nabi SAW, “Imam adalah perisai, kaum Muslimin berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.

Jika dia memerintahkan untuk bertakwa kepada ALLAH SWT dan berlaku adil, maka dia mendapat pahala kerana itu.

Tetapi jika dia memerintahkan berbuat maksiat, maka dia memperoleh dosanya.” (Riwayat Muslim)

Imam Al-Nawawi menjelaskan, “(Imam adalah perisai) seolah-olah dirinya adalah tabir kerana dirinya menghalang musuh untuk tidak menyakiti kaum Muslimin dan mencegah kaum Muslimin agar tidak saling menyakiti dan melindungi negeri Islam.

Manusia berlindung kepadanya dan takut dengan hukumannya. Dan makna (berperang di belakangnya) adalah kaum muslimin berperang bersamanya menghadapi kuffar, pemberontak, Khawarij dan seluruh golongan yang berbuat kerosakan dan kezaliman.” (Syarah Muslim)

Kedua: Memerangi orang yang tidak boleh diperangi. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seorang mu’ahad (orang kafir yang ada perjanjian), maka dia tidak akan mencium bau syurga dan sesungguhnya baunya dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun.” ( Al-Bukhari)

Ketiga: Berjihad di bawah panji buta. Sabda Nabi: “Barang siapa yang berperang di bawah panji yang tidak jelas, marah kerana (taksub pada) kelompok atau mengajak kepada kelompok atau menolong kerana kelompok lalu terbunuh maka dia terbunuh seperti terbunuhnya orang jahiliah.

Siapa yang memberontak dari umatku, membunuh yang baik dan yang fajir dan tidak mempedulikan kemukminannya serta tidak menunaikan janjinya kepada orang yang dijanjikan maka dia bukan dariku dan aku berlepas diri darinya.” (Riwayat Muslim)

Keempat: Berperang dengan tujuan mati syahid. Syaikh Muhammad Bazmul berkata: “Adalah tidak benar bagi orang yang keluar berjihad dengan tujuan mendapatkan syahid (mati).

Sebaliknya hendaklah dia keluar dengan tujuan untuk meninggikan kalimah ALLAH (untuk menang) dan jika dia mendapat syahid itu adalah kemuliaan daripada ALLAH untuknya.

Dan jika dia tidak mendapat syahid, dia pulang dengan pahala dan harta rampasan.

Kelima: Berperang tanpa izin orang tua. Ini berdasarkan hadis seseorang lelaki bertemu Rasulullah SAW meminta izin ikut berjihad.

Baginda bertanya: “Adakah kedua orang tuamu masih hidup?.” Dia menjawab: Ya. Baginda bersabda: “Jika begitu, berjihadlah untuk kedua orang tuamu.” (Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain ada tambahan, Baginda bersabda: “Pulanglah dan mintalah izin kepada mereka. Jika mereka izinkan maka berjihadlah. Jika tidak, berbaktilah kepada mereka berdua.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Adapun menghukum secara khusus bahawa seseorang itu syahid, ini tidak dibolehkan kecuali dengan persaksian Nabi SAW (melalui wahyu).

Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab dalam Sahihnya: “Bab Tidak Boleh Mengatakan Si Fulan Syahid”. Ini kerana antara syarat syahid adalah berperang untuk meninggikan kalimat ALLAH yang tinggi dan ini adalah urusan niat yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Oleh itu Nabi SAW bersabda, “Perumpamaan seorang mujahid di jalan ALLAH, dan ALLAH lebih tahu siapa yang berjihad di jalanNya.” (Bukhari)

Namun orang yang secara zahirnya baik, kita mendoakan dia syahid.

Kita tidak menghukumnya syahid dan kita tidak berburuk sangka kepadanya. Kita memperlakukannya di dunia dengan hukum-hukum syahid jika dia terbunuh dalam jihad fi sabilillah.

Dia dikubur dengan darah di bajunya tanpa mensolatinya. Dan untuk syuhada yang lain, dimandikan, dikafani dan disolati.

Penulis ialah CEO Ilmuwan Malaysia