APA yang berlaku di Perancis, Sweden, Amerika Syarikat dan banyak negara terhadap Islam adalah gambaran Islamophobia yang semakin merebak. Kebebasan yang mereka tampilkan memberi fokus mengenai kebangkitan Islam. Kalau Islam itu tidak ada apa-apa tidak mungkin phobia (kegentaran) itu terjadi.

Umat Islam sepanjang sejarah berdepan dengan pelbagai pengalaman getir. Perang Salib tidak sekadar pertembungan persenjataan suatu ketika dulu tetapi dendam salibiyyah masih berjalan sehingga kini kerana perancangan evangelis Kristian terhadap umat Islam masih berterusan terutama di rantau Alam Melayu yang mempunyai penduduk Islam ratusan juta.

Al-Quran (al-Baqarah: 120) menyebutkan cita-cita Yahudi dan Nasrani untuk memesongkan orang-orang Islam dengan rasa kebencian yang tinggi. Nasib umat Palestin adalah manifestasi Yahudi-Zionis ingin menghancurkan Islam dan umatnya. Gerakan orientalisme telah berlaku berabad-abad memberi tafsiran lain terhadap Islam itu sendiri. Al-Quran dan Sunnah diberikan tafsiran baru yang secocok dengan sudut pandangan mereka. Namun begitu Islam tetap bangkit dengan originalitinya sendiri dengan merujuk pandangan jumhur ulama yang muktabar.

Yang amat tidak disukai oleh Barat ialah aplikasi syariah dalam sistem. Mereka hanya ingin melihat Islam sebagai agama ritual seperti agama mereka bukannya menyantuni sistem. Bila Islam diterjemahkan sebagai suatu cara hidup, Barat melihat ia suatu gugatan kepada status quo mereka. Di sinilah lahirnya Islamophobia.

Yang ingin ditampilkan oleh Islam ialah kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Islam ada sejarah tamadun yang hebat. Ia tidak saja mampu melakukan sinergi antara sains dan wahyu tetapi menjadi sumber rujukan Barat untuk maju suatu ketika dulu.

Berabad-abad mereka tanamkan benih sekularisasi, deIslamisasi dan liberalisasi di negara orang-orang Islam, kini benih Islam itu pula sedang subur di negara-negara Barat dan menyebabkan Barat memberi reaksi yang berlebihan supaya fitnah terjadi terhadap Islam itu sendiri.

Sayangnya di negara-negara umat Islam, umat Islam berantakan sesama sendiri dan terjebak dengan perangkap kuasa besar dan berkepentingan akibat di satu pihak ingin mempertahankan sekularisme dan liberalisme dan dipihak lain ingin menampilkan Islam yang tidak toleran atau terjebak dengan pertentangan tajam pelbagai aliran pemikiran dalam kalangan umat Islam sendiri dan dibayangi oleh perbezaan mazhab.

Di Malaysia, sifat kemajmukan masyarakatnya dalam agama memperlihatkan petanda sekularisasi dan liberalisasi sedang mula menayangkan gelagatnya. Peruntukan dalam Perlembagaan adalah jelas bahawa Islam adalah agama Persekutuan dan agama-agama lain adalah bebas diamalkan dengan aman dan damai.

Malangnya kelompok-kelompok liberal yang ditaja oleh pihak luar atau yang cenderung terpengaruh dengan faham hak asasi dan kebebasan mutlak sedang mula memperlihatkan taring dan wajahnya dan menimbulkan keresahan dan boleh mengundang konflik. Munculnya sekelompok elit Melayu yang pernah mendukung dasar-dasar dalam pemerintahan cuba memberi takrif sendiri mengenai moderation, kesederhanaan dan ekstrem tanpa memahami secara mendalam aspek sejarah, budaya dan agama hingga menyebabkan mereka sinis terhadap faktor syariah.

Kemudian muncul pula kenyataan seorang peguam Eric Paulsen yang menuduh Jakim mempelopori faham ekstremisme pada setiap hari Jumaat (mungkin yang beliau maksudkan ialah khutbah Jumaat). Penulis membuat kesimpulan Eric hanya pencetus kepada suatu kontroversi. Apakah ia didorong oleh suatu perancangan yang tersusun rapi pancaran daripada Islamophobia yang semakin merebak. Orang-orang yang rasional mempunyai pendirian Eric membuat kenyataan tanpa hujah dan kajian yang menyeluruh. Kenyataan itu sendiri sifatnya suatu ekstrem dan bersifat prejudis.
 
* Prof Dr Sidek Baba ialah pemsyarah di Insted, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)