ILMU adalah ibarat cahaya. Ia memberi suluh kepada kegelapan. Ia memerdekakan diri dari belenggu ketidaktahuan dan kejahilan. Ia menjadi penunjuk kepada jalan kehidupan. Tanpa ilmu yang benar dan bermanfaat kehidupan tidak memberi makna.

 Ilmu tidak sama dengan maklumat dan data. Ilmu jadi ilmu bila di dalamnya terkandung kebenaran yang terhubung dengan ALLAH. Ilmu yang memiliki roh beri manfaat kepada manusia. Ilmu tanpa roh dan putus hubungan dengan ALLAH bersifat mekanistik, hampa dan kosong.

 Ilmu yang terkandung isi dan roh ialah ilmu yang mempunyai hubungan menegak (vertikel) dengan Pencipta dan hubungan merentas (horizontal) dengan manusia dan sistem. Sistem cakerawala yang terdapat terkandung maklumat dan data. Ianya tidak memadai sebagai sumber ilmu.

Sekiranya cakerawala itu beroperasi di bawah Sunnatullah yang membawa ketertiban dan keteraturan ia memberi makna bahawa ada kuasa yang menjalankan tanpa perlanggaran dan pertembungan melainkan dengan takdir-Nya.

 Memahaminya sebagai sumber ilmu ia membebaskan manusia dari belenggu ketahyulan dan tidak bersifat saintifik. Belenggu inilah yang telah bertahan berabad-abad dan kejahilan terjadi. Kefahaman terhadap agama sifatnya ritual dan rohaniah tanpa asas saintifik yang menyebabkan fikrah Islami tidak lahir. Fikrah saintifik yang terhubung dengan nilai menegak memberi pedoman terhadap maksud Pencipta dan yang dicipta.

 Islam tidak menolak maklumat dan data yang dijana oleh akal manusia. Sifatnya masih terbatas untuk memberi makna yang sebenar akan sesuatu. Berfikir aras tinggi umpamanya tidak sekadar melakukan tanggapan dan kefahaman terhadap yang nyata tetapi bagaimana hubungan yang nyata dengan dengan yang ghaib.

 Umpamanya kehidupan itu sendiri tidak sekadar berlaku secara kebetulan atau by nature. Berfikir aras tinggi yang Islami sifatnya mengajar kita bahawa kita ini dicipta oleh ALLAH, diberikan roh dan rahmat dan nikmat supaya kehidupan berlaku. Roh itu sesuatu yang ghaib dan bila berpisah dari jasad, manusia akan mati tetapi roh terus hidup. Siapa yang menghidupkan roh itu.

 Sebab itu dalam tasawwur Islami keterpautan dan keterikatan kita dengan ALLAH menjadikan maklumat dan data yang dipedoman oleh al-Quran sebagai sumber ilmu. Sifat ilmu dari al-Quran memimpin, membimbing dan memberi petunjuk.

 Maklumat dan data yang bersifat empiris dan uji kaji hanya merupakan dapatan awal dan harus terhubung dengan nilai guna dan manfaat. Menghubungkannya dengan ilmu naqliah (al-Quran) terkandung nilai dan pedoman Qurani yang memberi nilai guna terhadap kebaikan dan kesejahteraan manusia.

 Jiwa yang merdeka adalah jiwa taabudi (taat) dan taqarrub Ilallah (dekat dengan ALLAH). Ia tidak bersifat lepas bebas sehingga nafsu-nafsi menjadi teraju dan pancang. Ini yang terjadi kepada umat manusia hari ini menuntut kebebasan mutlak sehingga beriman dan bertakwa juga dianggap sebagai belenggu dan dogma (khayali).

 Al-Quran, kalamullah umpamanya terkandung ilmu mengenai aqidah supaya ikatan dengan ALLAH menjadi jelas dan mempunyai implikasi terhadap kehidupan. Al-Quran juga mempedoman manusia melakukan ibadah supaya rasa ketundukan dan ketaatan sentiasa subur dalam diri manusia. Al-Quran juga memberi jalur syariah sebagai pedoman dalam kehidupan supaya hidup terarah dan terpedoman.

 Al-Quran juga menyatakan prinsip-prinsip terhadap akhlak karimah supaya pekerti manusia menjadi contoh dan sumber ikutan. Ia dilengkapkan lagi dengan contoh yang hidup dalam Sunnah Rasulullah SAW supaya menjadi sumber ikutan sepanjang zaman kehidupan manusia.

Oleh itu ilmu yang benar dan bermanfaat menjadi asas memerdekakan manusia. Kemerdekaan ini bersama dengan taklif atau amanah supaya yang makruf disuburkan dan yang mungkar ditinggalkan.

 Ilmu sekadar ilmu ia tidak memerdekakan manusia. Ilmu yang terkandung pedoman dari ALLAH dan diamalkan oleh Rasulullah SAW mempunyai hikmah yang tinggi kepada manusia. Setiap yang ALLAH ciptakan terkandung rahsia dan hikmah jika jiwa tadabbur (kajian) dijadikan pedoman.

Jiwa tadabbur yang dimiliki menghubungkan sesuatu yang dikaji dengan ALLAH sebagai Pencipta ia menjadi sumber ilmu yang benar dan memberi manfaat. Sekiranya sesuatu itu dikaji tanpa mengaitkannya sebagai bukti ciptaan ALLAH dengan segala rahsia dan hikmahnya maka manusia akan terus dibelenggu dengan ego diri dan menjauhkan diri daripada Pencipta.

* Prof Datuk Dr Sidek Baba, Kuliyyah Pendidikan UIAM