SERAMAI 30 pelajar program Diploma Pengurusan Perniagaan, Kolej Antarabangsa YPC, Cheras, Kuala Lumpur menyertai lawatan sambil belajar di Muzium Penjara Bandar Hilir, Melaka, anjuran pihak kolej awal Mei lalu.

Pensyarah undang-undang juga selaku penganjur aktiviti, Suriza NoorFahmi Hashim berkata, aktiviti ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar dengan sejarah penjara di Malaysia, serta mendedahkan mereka dengan kehidupan sebenar di dalam penjara.

Pada sesi lawatan itu pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan, dan dipimpin seorang pegawai penjara.

Pelajar dibawa melawat dalam penjara dan diberi penerangan mengenai susur galur penjara dan aktiviti yang terdapat di dalam penjara.

Mereka juga didedahkan dengan ilmu pengetahuan yang sangat berharga. Lawatan mengambil masa tiga jam.

Kumpulan pelajar juga dibawa melawat ke sekitar penjara yang mempunyai bilik tahanan banduan, sel penjara, bengkel, bilik lukisan, kolam mandi banduan, bilik jahitan, dan bilik gantung.

Pengetua kolej, Datuk Dr Noel Robert berkata, objektif aktiviti yang menuntut kekuatan mental dan emosi juga adalah tercapai. Ia juga melatih mereka untuk meningkatkan komunikasi, berdisiplin serta mengeratkan silaturahim antara satu sama lain.