Apakah yang anda biasa lakukan apabila mendapati viral yang anda sebarkan itu tidak betul?

A: Mohon maaf dengan kawan2 di dalam grup
 
67 % (1438)
B: Buat tak tahu sahaja
 
33 % (717)

Jumlah Undian: 2155