Apakah yang anda biasa lakukan apabila mendapati viral yang anda sebarkan itu tidak betul?

A: Mohon maaf dengan kawan2 di dalam grup
 
66 % (434)
B: Buat tak tahu sahaja
 
34 % (226)

Jumlah Undian: 660