Apakah yang anda akan lakukan apabila menerima sesuatu berita dalam bentuk teks atau video?

A: Terus sebarkan
 
10 % (89)
B: Semak sebelum sebar
 
63 % (573)
C: Buang
 
28 % (254)

Jumlah Undian: 916